Featured Posts

<< >>

Tabulka Tcurr

Tabulka tcurr obsahuje aktuální kursy přepočtu z cizích měn na lokální měnu. Má svoje drobná specifika. To hlavní je formát data v poli gdatu. Pole trurr-gdatu je totiž “invertovaný” formát

Submit

Submit je příkaz, kterým lze spustit z vlastního programu jiný program včetně standardních “sapovských”. Příkaz submit je dobrou alternativou k příkazu call transaction. Výsledek je v podstatě stejný, ale příkazem

radiobuttons – další parametr na výběrovou obrazovku

V předchozím dílu tutorialu abap jsme si probrali rozdělení programu na části pomocí příkazu form/perform.. Nyní bychom potřebovali, aby program vykonal určité operace podle voleby na vstupní obrazovce. K tomu

Generátor náhodných čísel

Někdy může být potřeba generovat náhodné číslo v určitém intervalu. V prostředí ABAP se pro ten účel bude hodit funkce QF05_RANDOM_INTEGER není třeba složitých deklarací. Definujeme nejprce proměnné nejvyšší a

Tabulky MM

Základní tabulky modulu MM – material management. EINA Nákupní infozáznamy – hlavička EINE Nákupní infozáznamy – data MAKT Materiál – texty MARA Materiál – základní data MARC Materiál – data

Další rozšíření reportu

Dnes si rozšíříme další výběrová kritéria pro výběr dat, doplníme výběrovou podmínku pro data, když vybíráme z následné tabulky a ukážeme si, jak můžeme předem vyplnit horní a dolní mez pro parametr SELECT-OPTIONS. » Read more..

Rozšíření reportu

Dnes si rozšíříme další výběrová kritéria pro výběr dat, doplníme výběrovou podmínku pro data, když vybíráme z následné tabulky a ukážeme si, jak můžeme předem vyplnit horní a dolní mez pro parametr SELECT-OPTIONS.

začneme úpravou parameterů výběru. » Read more..

Přidáme ikonku

Vhodné doplnění ALV reportu pomocí ikonky pomáhá uživateli v rychlé orientaci ve výstupu dat. Není to nic náročného, ale je nutno ošetřit, kdy se má jaká ikonka zobrazit. V našem případě je to, když materiál obsahuje v kmeni dat cenu. » Read more..