Featured Posts

<< >>

Tabulka Tcurr

Tabulka tcurr obsahuje aktuální kursy přepočtu z cizích měn na lokální měnu. Má svoje drobná specifika. To hlavní je formát data v poli gdatu. Pole trurr-gdatu je totiž “invertovaný” formát

Submit

Submit je příkaz, kterým lze spustit z vlastního programu jiný program včetně standardních “sapovských”. Příkaz submit je dobrou alternativou k příkazu call transaction. Výsledek je v podstatě stejný, ale příkazem

radiobuttons – další parametr na výběrovou obrazovku

V předchozím dílu tutorialu abap jsme si probrali rozdělení programu na části pomocí příkazu form/perform.. Nyní bychom potřebovali, aby program vykonal určité operace podle voleby na vstupní obrazovce. K tomu

Generátor náhodných čísel

Někdy může být potřeba generovat náhodné číslo v určitém intervalu. V prostředí ABAP se pro ten účel bude hodit funkce QF05_RANDOM_INTEGER není třeba složitých deklarací. Definujeme nejprce proměnné nejvyšší a

Tabulky MM

Základní tabulky modulu MM – material management. EINA Nákupní infozáznamy – hlavička EINE Nákupní infozáznamy – data MAKT Materiál – texty MARA Materiál – základní data MARC Materiál – data

Generátor náhodných čísel

Někdy může být potřeba generovat náhodné číslo v určitém intervalu. V prostředí ABAP se pro ten účel bude hodit funkce QF05_RANDOM_INTEGER
není třeba složitých deklarací. Definujeme nejprce proměnné nejvyšší a nejnižší hodnoty intervalu p_larg a p_small. Následně proměnným přiřadíme hodnoty. Zavoláme funční modul QF05_RANDOM_INTEGER a nakonec vypíšeme výsledek d_result na obrazovku.
» Read more..

Tabulky MM

Základní tabulky modulu MM – material management.


EINA Nákupní infozáznamy - hlavička
EINE Nákupní infozáznamy - data
MAKT Materiál - texty
MARA Materiál - základní data
MARC Materiál - data závodu
MARD Materiál - data skladu
MAST Kusovník
MBEW Materiál - ocenění
MKPF Mat. doklad hlavička
MSEG Mat. doklad
MVER Material Consumption
MVKE Materiál - data prodeje
RKPF Rezervace
T023 Skupiny materiálu
T024 Purchasing Groups
T156 typy pohybů
T157H Help Texts druhy pohybů

Rozdělení programu na části

Na tomto pokusu si vyzkoušejte rozdělení programu do částí pomocí příkazu FORM/ENDFORM a PERFORM. Využijeme jednoduchý kód s tabulkou SFLIGHT. S tím jsme tady začínali, jako prvním programem na začátku.

Toto byl zápis programu

» Read more..