Archive for Tutorial

Rozšíření reportu

Dnes si rozšíříme další výběrová kritéria pro výběr dat, doplníme výběrovou podmínku pro data, když vybíráme z následné tabulky a ukážeme si, jak můžeme předem vyplnit horní a dolní mez pro parametr SELECT-OPTIONS.

začneme úpravou parameterů výběru. » Read more..

Přidáme ikonku

Vhodné doplnění ALV reportu pomocí ikonky pomáhá uživateli v rychlé orientaci ve výstupu dat. Není to nic náročného, ale je nutno ošetřit, kdy se má jaká ikonka zobrazit. V našem případě je to, když materiál obsahuje v kmeni dat cenu. » Read more..

Rámeček na výběrové obrazovce

V předchozích příspěvcích jsme skončili s jednoduchým programem, který nám zobrazí kmen dat materiálu. Zkusíme si jej trochu vylepšit a to na výběrové obrazovce. Přidáním rámečků a komentářů.
Ohraničíme si výběrová kritéria parameters a select-options.
Původní kod

parameters: pwerks like marc-werks memory id wrk obligatory.
SELECT-OPTIONS: pmatnr for marc-matnr. 
        


rozšíříme na

 SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-010. 
parameters: pwerks like marc-werks memory id wrk obligatory.
 SELECT-OPTIONS: pmatnr for marc-matnr.  
 SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2. 
              


Následně je potřeba pokliknout na text-010, abychom založili text pro zobrazení v rámečku.
Bloků můžeme v programu použít více, jen se nesmí křížit.
To znamená, že nejprve musíme jeden blok ukončit, abychom mohli další začít.

No ..nevypadá nyní výběrová obrazovka lépe ??

Pokud chcete vložit prázný řádek, zkuste před, nebo za SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B2 přidat příkaz:

SELECTION-SCREEN skip 2.

tento příkaz přidá 2 řádky …

Pokud chceme ještě přidat textový komentář, můžeme v bloku (rámečku) přidat následující řádky:

 SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE. 
SELECTION-SCREEN COMMENT 5(73) text-K01. 
SELECTION-SCREEN END OF LINE.


Komentář je pak ukryt v hodnotě text-K01. Hodnota 83 v závorce udává délku zobrazeného komentáře.
Maximální délka je právě 73 znaků. Pokud je zadána hodnota nižší, než je délka komentáře (tetx-K01)
pak bude komentář zobrazen omezeně. Číslo 5 před závorkou udává, o kolik znaků se komentář posune od levého kraje.