Archive for Tutorial

radiobuttons – další parametr na výběrovou obrazovku

V předchozím dílu tutorialu abap jsme si probrali rozdělení programu na části pomocí příkazu form/perform..

Nyní bychom potřebovali, aby program vykonal určité operace podle voleby na vstupní obrazovce. K tomu slouží radiobuttons.

» Read more..

Rozdělení programu na části

Na tomto pokusu si vyzkoušejte rozdělení programu do částí pomocí příkazu FORM/ENDFORM a PERFORM. Využijeme jednoduchý kód s tabulkou SFLIGHT. S tím jsme tady začínali, jako prvním programem na začátku.

Toto byl zápis programu

» Read more..

Další rozšíření reportu

Dnes si rozšíříme další výběrová kritéria pro výběr dat, doplníme výběrovou podmínku pro data, když vybíráme z následné tabulky a ukážeme si, jak můžeme předem vyplnit horní a dolní mez pro parametr SELECT-OPTIONS. » Read more..