Archive for Tabulky

Tabulka Tcurr

Tabulka tcurr obsahuje aktuální kursy přepočtu z cizích měn na lokální měnu. Má svoje drobná specifika. To hlavní je formát data v poli gdatu. Pole trurr-gdatu je totiž “invertovaný” formát data. Při prohlížení tabulky pomocí transkace SE16 narazíme na malou zvlášntost. Pokud zadáme datum od 01.01.2011 do 31.12.2011, dostaneme hlášení, že spodní mez je nižší než horní mez.

» Read more..

Tabulky MM

Základní tabulky modulu MM – material management.


EINA Nákupní infozáznamy - hlavička
EINE Nákupní infozáznamy - data
MAKT Materiál - texty
MARA Materiál - základní data
MARC Materiál - data závodu
MARD Materiál - data skladu
MAST Kusovník
MBEW Materiál - ocenění
MKPF Mat. doklad hlavička
MSEG Mat. doklad
MVER Material Consumption
MVKE Materiál - data prodeje
RKPF Rezervace
T023 Skupiny materiálu
T024 Purchasing Groups
T156 typy pohybů
T157H Help Texts druhy pohybů