Archive for Abap příkazy

Replace

Tohle se také může hodit. Například při exportu čísel do MS excelu na pozadí, kdy se odesílá sestava e-mailem jako příloha (o tom bude řeč někdy později) . V tomto momentě je potřeba mít data v tabulce jako řetězec, tedy type p. Jinak by nešlo použít příkaz CONCATENATE pro spojování řetězců. » Read more..

Describe table

Příkaz DESCRIBE TABLE již svým názvem naznačuje, že popisuje vlastnosti interní tabulky. A je tomu skutečně tak. Výborný příkaz, pokud chcete snadno zjistit, zda interní tabulka, kterou jste se pokusili naplnit daty obsahuje nějaké zápisy a kolik jich vlastně je.
» Read more..

Case / endcase

Příkaz CASE / ENDCASE slouží podobně jako IF / ENDIF k vykonání podmíněnného příkazu. Ve své podstatě mají oba párové příkazy shodný výsledek. Provedou za základě splnění podmínek další příkaz. V případě více parametrů pro splnění podmínek shledávám CASE jako přehlednější.Příklad:
nejprve si deklarujeme dvě proměnné ONE a THREE s přiřazenou hodnotou 1 a 3.

DATA: ONE TYPE I VALUE 1,
THREE TYPE P VALUE 3.

Dále necháme program proběhnout 5 cyklů.


DO 5 TIMES.
CASE SY-INDEX.
WHEN ONE.
WRITE / 'That is'.
WHEN 2.
WRITE 'a'.
WHEN THREE.
WRITE 'good'.
WRITE 'example'.
WHEN OTHERS.
WRITE '!'.
ENDCASE.
ENDDO.

Přibližně stejný zápis pomocí IF a ENDIF.


DO 5 TIMES.
IF SY-INDEX = ONE.
WRITE / 'That is'.
ENDIF.

IF SY-INDEX = THREE.
WRITE 'good'.
WRITE 'example'.
ENDIF.

ENDDO.

Systémová proměnná SY-INDEX udává pořadí zpracování příkazu DO / ENDDO.
další systémové proměnné jsou například:

sy-uname - uživatel
sy-uzeit - systémový čas
sy-datum - systémový datum
sy-cprog - název momentálně běžícího programu