Archive for admin

Tabulka Tcurr

Tabulka tcurr obsahuje aktuální kursy přepočtu z cizích měn na lokální měnu. Má svoje drobná specifika. To hlavní je formát data v poli gdatu. Pole trurr-gdatu je totiž “invertovaný” formát data. Při prohlížení tabulky pomocí transkace SE16 narazíme na malou zvlášntost. Pokud zadáme datum od 01.01.2011 do 31.12.2011, dostaneme hlášení, že spodní mez je nižší než horní mez.

» Read more..

Submit

Submit je příkaz, kterým lze spustit z vlastního programu jiný program včetně standardních “sapovských”. Příkaz submit je dobrou alternativou k příkazu call transaction. Výsledek je v podstatě stejný, ale příkazem submit lze lépe předávat parametry. V některých případech call transaction jsem narazil na problém s korektním předáváním vstupních parametrů, zejména select-options. » Read more..

radiobuttons – další parametr na výběrovou obrazovku

V předchozím dílu tutorialu abap jsme si probrali rozdělení programu na části pomocí příkazu form/perform..

Nyní bychom potřebovali, aby program vykonal určité operace podle voleby na vstupní obrazovce. K tomu slouží radiobuttons.

» Read more..