načtení dat z externího souboru

Na tomto příkladu si ukážeme, jak načíst data z externého zdroje. Budeme potřebovat textový soubor se čtyřmi sloupci. nejlépe jej vytvoříme v MS Excel jako tabulku, kterou uložíte do adresáře jako textový sobor s oddělovači. Řádky nejsou omezeny, pro příklad postačí 5 řádků. V našem příkladě načítáme pouze textové řetězce. Pokud byste chtěli načítat čísla je potřeba později upravit typ (formát) polí tabulky VSTUP

Kod programu
 
 
REPORT ZUPLOAD 
parameters: soubor LIKE rlgrap-filename
DEFAULT 'c:dataupload.txt'.
 
data: flen TYPE i.
 
data: begin of vstup occurs 0,
text1(30),
text2(30),
text3(30),
text4(30),
end of vstup.
 
*nacteni vstupniho souboru
CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
EXPORTING
filename = soubor
filetype = 'DAT' "DAT - oddeleno tabulatorem
IMPORTING
filelength = flen
TABLES
data_tab = vstup
EXCEPTIONS
file_open_error = 1
OTHERS = 2.
 
*výpis tabulky
loop at vstup.
write :/ vstup-text1,
vstup-text2,
vstup-text3,
vstup-text4.
endloop.
     

Novým prvkem je PARAMETERS, kde určujeme název a uložení vstupního souboru. Po spuštění programu se čtou data z textového souboru a ukládají se do tabulky VSTUP. nebude pro Vás asi problém použít rutinu zobrazení dat v ALV z předchozích příspěvků. Tou nahradíme “výpis tabulky” pomocí LOOP a WRITE. Neopomeňte přejmenovat tabulku v rutině ALV na VSTUP.

V současné době je funkce WS UPLOAD zastaralá… můžete ji nahradit funkcí GUI_UPLOAD. Má více parametrů, nekteré nejsou shodné s parametry WS_UPLOAD. Nicméně je ozkoušeno, že WS_UPLOAD funguje spolehlivě do verze SAP 4.7.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*