Generátor náhodných čísel

Někdy může být potřeba generovat náhodné číslo v určitém intervalu. V prostředí ABAP se pro ten účel bude hodit funkce QF05_RANDOM_INTEGER
není třeba složitých deklarací. Definujeme nejprce proměnné nejvyšší a nejnižší hodnoty intervalu p_larg a p_small. Následně proměnným přiřadíme hodnoty. Zavoláme funční modul QF05_RANDOM_INTEGER a nakonec vypíšeme výsledek d_result na obrazovku.


REPORT RANDOM.
data: p_larg like QF00-RAN_INT,
p_small like QF00-RAN_INT.
data: d_result type i.
p_larg = 200.
p_small = 1.
*volání funkce
CALL FUNCTION 'QF05_RANDOM_INTEGER'
EXPORTING
RAN_INT_MAX = p_larg
RAN_INT_MIN = p_small
IMPORTING
RAN_INT = d_result
EXCEPTIONS
INVALID_INPUT = 1
OTHERS = 2.

write d_result.

Můžeme výsledný kod kombinovat s příkazem DO / ENDDO. Například, chceme vygenerovat 5 náhodných čísel. Kod z výše uvedeného příkladu rozšíříme a DO a ENDDO.

REPORT RANDOM.

data: p_larg like QF00-RAN_INT,
p_small like QF00-RAN_INT.

data: d_result type i.

p_larg = 200.
p_small = 1.

DO 5 TIMES.

CALL FUNCTION 'QF05_RANDOM_INTEGER'
EXPORTING
RAN_INT_MAX = p_larg
RAN_INT_MIN = p_small
IMPORTING
RAN_INT = d_result
EXCEPTIONS
INVALID_INPUT = 1
OTHERS = 2.

write : / d_result.

ENDDO.

Tento program vygeneruje 5 náhodných čísel v intervalu 1 až 200.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*