Featured Posts

<< >>

Tabulka Tcurr

Tabulka tcurr obsahuje aktuální kursy přepočtu z cizích měn na lokální měnu. Má svoje drobná specifika. To hlavní je formát data v poli gdatu. Pole trurr-gdatu je totiž “invertovaný” formát

Submit

Submit je příkaz, kterým lze spustit z vlastního programu jiný program včetně standardních “sapovských”. Příkaz submit je dobrou alternativou k příkazu call transaction. Výsledek je v podstatě stejný, ale příkazem

radiobuttons – další parametr na výběrovou obrazovku

V předchozím dílu tutorialu abap jsme si probrali rozdělení programu na části pomocí příkazu form/perform.. Nyní bychom potřebovali, aby program vykonal určité operace podle voleby na vstupní obrazovce. K tomu

Generátor náhodných čísel

Někdy může být potřeba generovat náhodné číslo v určitém intervalu. V prostředí ABAP se pro ten účel bude hodit funkce QF05_RANDOM_INTEGER není třeba složitých deklarací. Definujeme nejprce proměnné nejvyšší a

Tabulky MM

Základní tabulky modulu MM – material management. EINA Nákupní infozáznamy – hlavička EINE Nákupní infozáznamy – data MAKT Materiál – texty MARA Materiál – základní data MARC Materiál – data

Tabulka Tcurr

Tabulka tcurr obsahuje aktuální kursy přepočtu z cizích měn na lokální měnu. Má svoje drobná specifika. To hlavní je formát data v poli gdatu. Pole trurr-gdatu je totiž “invertovaný” formát data. Při prohlížení tabulky pomocí transkace SE16 narazíme na malou zvlášntost. Pokud zadáme datum od 01.01.2011 do 31.12.2011, dostaneme hlášení, že spodní mez je nižší než horní mez.

» Read more..

Submit

Submit je příkaz, kterým lze spustit z vlastního programu jiný program včetně standardních “sapovských”. Příkaz submit je dobrou alternativou k příkazu call transaction. Výsledek je v podstatě stejný, ale příkazem submit lze lépe předávat parametry. V některých případech call transaction jsem narazil na problém s korektním předáváním vstupních parametrů, zejména select-options. » Read more..

radiobuttons – další parametr na výběrovou obrazovku

V předchozím dílu tutorialu abap jsme si probrali rozdělení programu na části pomocí příkazu form/perform..

Nyní bychom potřebovali, aby program vykonal určité operace podle voleby na vstupní obrazovce. K tomu slouží radiobuttons.

» Read more..